Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 210
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 233
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 202
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 202
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 657
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1064
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 949
Архив Написана от Admin 949
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1833
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1643
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2097
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2242
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3734
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2853