Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 95
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 101
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 80
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 88
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 464
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 937
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 841
Архив Написана от Admin 849
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1713
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1538
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 1979
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2129
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3593
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2741