Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 95
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 338
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 342
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 308
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 308
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 858
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1172
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1058
Архив Написана от Admin 1074
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1967
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1750
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2239
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2353
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3862
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2965