Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно ИП: Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения Написана от Admin 14
Уведомление относно инвестиционно намерение от "АСТА-ГРУП" ООД Написана от Admin 628
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 703
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 749
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 826
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 971
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 950
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1076
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1116
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1082