Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 146
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 185
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 262
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 412
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 396
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 503
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 549
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 521
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 554
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 593