Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 50
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 108
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 112
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 107
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 127
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 125
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 147
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 129
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 128
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 127