Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 948
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1000
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1082
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1199
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1166
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1311
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1359
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1301
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1320
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 977