Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 520
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 520
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 471
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 500
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 450
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 425
Уведомление за инвестиционно намерение относно предприятие за производство на зеленчукови консерви Написана от Admin 369
Регионални прединвестиционни проучвания ВиК Написана от Admin 395
Относно осигурен обществен достъп до информация Написана от Admin 787
Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна Написана от Admin 703