Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 945
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 966
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 911
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 964
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 814
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 868
Уведомление за инвестиционно намерение относно предприятие за производство на зеленчукови консерви Написана от Admin 786
Регионални прединвестиционни проучвания ВиК Написана от Admin 785
Относно осигурен обществен достъп до информация Написана от Admin 1214
Преустройство на съществуващ навес и сграда в независима малка пивоварна Написана от Admin 1145