Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 35
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 35
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 96
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 94
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 138
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 118
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 244
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 209
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 385
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 210