Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 543
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 468
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 452
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 524
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 514
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 567
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 539
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 661
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 623
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 813