Новини и обявления

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020

Категория: Новини и обявления Създадена на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Последно обновена на Петък, 13 Септември 2019 12:06 Публикувана на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Посещения: 34

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020