Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 735
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 690
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 829
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 768
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 961
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 407
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 418
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 474
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 486
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 574