Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-242 07 Април 2017 428
СЪОБЩЕНИЕ на Комисия за защита от дискриминация за област Пловдив 17 Март 2017 534
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 498
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 482
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 513
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 544
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 524
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 444
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 638
Решения Еко метал 30 Декември 2016 608