Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 837
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 802
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 872
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 812
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 947
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 885
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1092
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 524
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 533
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 597