Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 600
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 640
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 745
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 656
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 558
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 812
Решения Еко метал 30 Декември 2016 774
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 720
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 1144
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД 10 Ноември 2016 1647