Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 919
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 794
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 661
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 924
Решения Еко метал 30 Декември 2016 916
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 858
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 1312
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД 10 Ноември 2016 1904
Обявления № 94 00-4087, № 94 00-4086, № 94 00-4251 27 Октомври 2016 1402
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир кад. № 00 3003 в землището на с.Долна махала ЕКАТТЕ 22191 26 Октомври 2016 3244