Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 591
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 686
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 815
Обявление относно ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Ръжево 28 Юни 2018 847
Относно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) 07 Юни 2018 789
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета на Община Калояново за 2017 г. 06 Юни 2018 769
Обявления относно промяна на ПУП с. Калояново и с. Иван Вазово 05 Юни 2018 771
Годишни общински празници, 25 - 28 май 2018 г. 22 Май 2018 810
Регистрационен документ по ЗУО на "САГРАДА"ООД 22 Май 2018 775
Протокол за разпределяне на пасища и мери за стопанската 2018/2019 г. 08 Май 2018 749