Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 846
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 1005
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 885
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 737
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 1015
Решения Еко метал 30 Декември 2016 1019
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 949
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 1429
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "НЮ ГРИЙН ХИЛ" ООД 10 Ноември 2016 2058
Обявления № 94 00-4087, № 94 00-4086, № 94 00-4251 27 Октомври 2016 1518