Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 1021
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 883
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 928
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 1104
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 978
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 795
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 1074
Решения Еко метал 30 Декември 2016 1093
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422 30 Декември 2016 1075
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610 23 Ноември 2016 1561