Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 06 Май 2017 1082
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-242 07 Април 2017 1388
СЪОБЩЕНИЕ на Комисия за защита от дискриминация за област Пловдив 17 Март 2017 1321
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 1428
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 1288
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 1306
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 1595
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 1354
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 1157
Уведомление за инвестиционно намерение - Плодовита 30 Декември 2016 1458