Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Решение № 1566 / 02.10.2017 на Административен съд гр. Пловдив 14 Ноември 2017 1330
Решение № 09-ДО-1122-00 от 26.10.2017 на МОСВ 14 Ноември 2017 1090
Декларации Приложение №2, 3 и 4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Калояново 17 Октомври 2017 1299
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-1667 16 Октомври 2017 1176
Обява за работодатели 01 Септември 2017 1573
Откриване на паметна плоча в село Песнопой 11 Август 2017 1522
Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Калояново" 11 Август 2017 1213
ПРОЕКТ „Оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с. Горна Махала” 08 Август 2017 1663
ПРОЕКТ " Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващ мост в землището на с. Песнопой 04 Август 2017 1497
Обява за публично обсъждане 25 Юли 2017 1421