Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 80
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 65
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 163
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 267
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 217
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 345
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 352
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1125
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1138
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1244