Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 88
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 92
План-сметка и ТБО 2020 г. Написана от Admin 61
Бюджетна прогноза 2020/2022 г. Написана от Admin 187
Проект на Наредба за общинската собственост Написана от Admin 251
Актуализация на Бюджета на Община Калояново за 2019 г. Написана от Admin 319
Отчет по Бюджета на Община Калояново към 30.06.2019 г. Написана от Admin 260
Проект за изменение на Наредба за зелената система Написана от Admin 771
Отчет по изпълнение на бюджета за 2018 г. Написана от Admin 742
Покана за публично обсъждане на Отчет по бюджета за 2018 г. Написана от Admin 746