Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Димитър Балямски 12
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Димитър Балямски 42
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 216
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 223
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 218
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 270
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 303
Докладна записка и проекто наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение Написана от admin 3806
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Калояново Написана от admin 379