Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка по чл.89 от ЗДБРБ Написана от Димитър Балямски 66
Отчет 30.06.2017 Написана от Димитър Балямски 68
Отчет бюджет 2016 Написана от Димитър Балямски 76
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Димитър Балямски 64
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Димитър Балямски 103
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 266
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 273
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 273
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 337
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 359