Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Актуализация на бюджет 2017 Написана от Димитър Балямски 68
Докладна записка по чл.89 от ЗДБРБ Написана от Димитър Балямски 312
Отчет 30.06.2017 Написана от Димитър Балямски 310
Отчет бюджет 2016 Написана от Димитър Балямски 277
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Димитър Балямски 238
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Димитър Балямски 313
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 424
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 477
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 481
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 536