Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка по чл.89 от ЗДБРБ Написана от Димитър Балямски 169
Отчет 30.06.2017 Написана от Димитър Балямски 178
Отчет бюджет 2016 Написана от Димитър Балямски 165
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Димитър Балямски 150
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Димитър Балямски 191
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 333
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 361
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 373
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 429
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 470