Търгове

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Заповед №342/30.10.2017 за резултати от проведен търг Написана от Димитър Балямски 54
Обява за провеждане на търг на 26.10.2017 г. Написана от Димитър Балямски 302
Заповед №280/15.09.2017 г. за резултати от проведен търг Написана от Димитър Балямски 159
Обява за търг на 14.09.2017 г. Написана от Димитър Балямски 352
Заповед № 175 от 13.06.2017 г. за резултати от проведен търг. Написана от Димитър Балямски 320
Протокол за разпределение на ПМЛ Написана от admin 371
О Б Я В Я В А на 09.06.2017 година от 10.00 часа в сградата на община Калояново търг с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба Написана от admin 408
З А П О В Е Д № 20 за резултати от проведен търг Написана от admin 516
Търг с тайно наддаване на 24.01.2017 г. от 10.00 ч Написана от admin 761
Заповеди полски пътища и напоителни канали Написана от admin 642