Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 407
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 636
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 643
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 610
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 604
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1369
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1498
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1353
Архив Написана от Admin 1404
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2308
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2099
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2613
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 242
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2705
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4225
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3273