Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 72
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 70
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 67
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 77
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 123
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 103
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 493
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 713
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 719
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 680
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 688
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1470
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1567
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1426
Архив Написана от Admin 1498
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2392
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2193
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2699
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 320
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2775
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4297
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3350