Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 51
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 60
Инвестиционно предложение Написана от Admin 211
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 147
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 151
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 184
„Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 110 БРОЯ БИВОЛИ“ в поземлен имот с идентификатор 63567.88.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, Стопански двор № 1, община Калояново, обла Написана от Admin 156
Съобщение относно инвестиционно намерение Написана от Admin 258
Инвестиционно намерение на "Индустриален парк Калояново" ЕООД за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала , електрическа подстанция и складове в с. Дълго поле, м. Герена. Написана от Admin 166
Уведомление относно инвестиционно предложение Написана от Admin 220