Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 1348
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1413
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1507
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1634
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1558
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1698
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1778
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1726
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1739
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 1362