Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 203
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 391
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 386
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 479
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 390
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 619
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 547
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 547
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 556
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 484